Aktuality

13.08.2009

FUTURUM AURUM


Sdělení našim klientům - poškozeným podílníkům investičního fondu Futurum Aurum (Ing. A. Karmov). Až dnem 16.7.2009 nastala možnost podat žaloby na náhradu škody proti státu, Vaše žaloby podány k 12.8.2009.

1. Protože správkyně konkursní podstaty I.S. FUTURUM ukončila správu majetku ve fondu Futurum Aurum ke dni 15.7.2009, mohli jsme zahájit definitivní úpravu Vašich žalob teprve poté. Veškeré žaloby námi zastupovaných podílníků proti ČR - Ministerstvo financí z odpovědnosti za nesprávný úřední postup, který mimo jiné umožnil defraudaci majetku z fondu Ing. A. Karmovem, jsme proto podali postupně mezi 5-12.8.2009.

2. Výše uplatněného nároku na náhradu škody ve Vašich žalobách proti státu představují cca. 1,5 násobek nominální hodnoty Vašich podílových listů FUTURUM AURUM.

3. Někteří z Vás si u nás doposud nevyzvedli 0,15% hodnoty Vašich podílových listů FUTURUM AURUM (tj. 15,- Kč na každých 10.000,- Kč) zaslaných pro Vás na náš účet správcem konkurzní podstaty I.S. FUTURUM. S ohledem na malou výši vyplácené částky a náklady na bankovní převody, lze si Vámi příležitostně kdykoliv v pracovní době Vaši částku vyzvednout v naší advokátní kanceláři.

4. Nařízení soudních jednání lze očekávat nejdříve na jaře roku 2010. Předpokládáme, že dojde ke spojení řízení vždy po 10-15 poškozených, již i s ohledem na námi předložených přes 500 stran důkazních materiálů ke sporu. Vzhledem k tomu, že většina jednacích síní není pro větší počet účastníků řízení vybavena, Vaše účast není bezpodmínečně nutná, proto Vás prosíme, abyste nás předem informovali, pokud se chcete Vašeho jednání osobně zůčastnit.

Sledujte proto i nadále aktuality na našich webových stránkách. V případě dotazů nás kontaktujte na emailové adrese: info@munkova-zoufaly.cz (jako předmět uvádějte „ALIM KARMOV“ nebo „FUTURUM AURUM“) nebo na telefoním čísle: 224 951 152.

<< Zpět

totop