Aktuality

Publikační činnost členů AK

29.07.2015

JUDr. Vladimír Zoufalý a JUDr. Petr Vochvesta publikovali v červencovém čísle časopisu Moderní obec pojednání o oprávněnosti nároků vlastníků pozemků pod místními komunikacemi vůči obcím.

>> Zobrazit <<

Fururum Aurum

01.07.2015

Další vývoj sporů

>> Zobrazit <<

Futurum Aurum

14.04.2015

Rozhodnutí Útavního soudu ČR

>> Zobrazit <<

Tiskové prohlášení ke kauze Škodův palác

02.04.2015

Vyjednávání paní primátorky Mgr. A. Krnáčové o právních zástupcích HLMP s majiteli společnosti Copa Retail k.s. (pronajímatel Škodova paláce) a její komentáře v médiích, se nás dotýkají a máme již i závažné pochybnosti, zda jedná v souladu se zájmy HLMP, které jsme v této věci zastupovali.

>> Zobrazit <<

FUTURUM Aurum

19.08.2014

Dlaší rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR

>> Zobrazit <<

Page 1 of 6  > >>

totop