totop
JUDr. Vladimír Zoufalý

JUDr. Vladimír Zoufalý

Advokát, senior partner - vedoucí kanceláře

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy (1972)

Dosavadní právní praxe

Vedoucí referátu vývozu PZO Polytechna
Obchodně právní poradce zmocněnce Vlády
Komerční právník
Advokát

Jiná odborná činnost

Karlovarské právnické dny - vicepresident společnosti
IFS (Internationales Fachinstitut für Steuer - und Wirtschaftsrecht e.V. Wiesbaden, SRN) - člen
Wirtschaftsuniversität Wien - hostující profesor

Publikační činnost

Vedoucí spoluautor Velké knihy smluvních vzorů (C.H. Beck)
Autor řady odborných článků
Editor většiny sborníků z konference Karlovarské právnické dny

Specializace

Obchodní závazky
Investice
Konkurs a vyrovnání
Prodej a nájem podniku
Pohledávky
Žaloby z porušení práva
Právní audit
Posouzení řádné péče
Trestněprávní odpovědnost v majetkoprávních vztazích

Jazykové znalosti

Němčina
Francouzština