Aktuality v AK Munková - Zoufalý

Publikační činnost členů AK

JUDr. Vladimír Zoufalý a JUDr. Petr Vochvesta publikovali v červencovém čísle časopisu Moderní obec pojednání o oprávněnosti nároků vlastníků pozemků pod místními komunikacemi vůči obcím.

Zobrazit
Tiskové prohlášení ke kauze Škodův palác

Vyjednávání paní primátorky Mgr. A. Krnáčové o právních zástupcích HLMP s majiteli společnosti Copa Retail k.s. (pronajímatel Škodova paláce) a její komentáře v médiích, se nás dotýkají a máme již i závažné pochybnosti, zda jedná v souladu se zájmy HLMP, které jsme v této věci zastupovali.

Zobrazit