Aktuality

01.07.2015

Fururum Aurum


Další vývoj sporů

Včera poprvé Městský soud v Praze, jako soud odvolací, potvrdil nárok prvních podílníků Futurum Aurum na odškodnění od státu za nesprávný úřední postup při výkonu dozoru Ministerstva financí, byť pouze u těch podílníků, kteří nakoupili své podílové listy až koncem roku 1995.

Stalo se tak po 5-ti rozhodnutích Nejvyššího soudu ČR a jednom rozhodnutí Ústavního soudu ČR a lze proto předpokládat, že dnešní rozhodnutí soudu bude mít precedenční význam, který se bude týkat zhruba 20% podílníků, kteří podali, naším prostřednictvím, žalobu proti státu.

Podílníci, kteří nakoupili podílové listy dříve, tj. mezi březnem a listopadem 1995, se pokusí zvrátit časové ohraničení soudem pro jejich nárok a budou podávat další dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.

<< Zpět

totop