Aktuality

14.04.2015

Futurum Aurum


Rozhodnutí Útavního soudu ČR

Dovoluji si sdělit, že Ústavní soud ČR (ÚS) před krátkou dobou odmítl stížnosti některých podílníků s tím, že neshledal, že by došlo před obecnými soudy k excesu v jejich rozhodování.  

 

Dozor Ministerstva Financí (MF ČR) ÚS vyhodnotil, že má být jen následný, nikoliv preventivní a dále, že škoda vznikla primárně činností Ing. A. Karmova. Protože ani v trestním řízení nebylo postaveno najisto, kdy k defraudaci došlo, tak nelze ani zjistit, zda dozor MF ČR tomuto mohl zabránit.

 

Za relevantní pro dozor ÚS považuje až účetní závěrku doručenou MF ČR dne 30.9.1995 a proto na konkrétní podílníky v tomto řízení, z nichž poslední zakoupil podílové listy až dne 9.10.1995 případné uvedené zanedbání dozoru nemohlo mít ani vliv. Skutečnost, že Nejvyšší soud ČR (NS ČR) v několika rozhodnutích některé otázky judikoval různě, odmítá ÚS řešit s tím, že i když je to nesprávné, nepřísluší mu dělat arbitra nad různými senáty NS ČR.

 

Pokud mohu vyslovit svůj osobní názor na rozhodování ÚS, v posledním roce došlo ke značnému posunu a přiblížil se logice – formálnímu rozhodování obecných soudů, zejména pokud nevnímá, že některé skutečnosti nám nelze doložit, neboť příslušná zjištění (zejména o datu defraudace a o tom kam se peníze poděly) příslušné orgány činné v trestním řízení neučinily a ani se nesnažily je nalézt. Nahradit toto zanedbání státu nám nelze, naše nepřímé důkazy jsou tak pouhou hypotézou, jejíž pravděpodobnost při této formálněprávní logice nepostačuje. Všude v civilizovaných zemích existují způsoby, jak odstranit v takovýchto případech tvrdost až neúnosnost důkazního břemene a i náš ÚS dříve v tomto smyslu judikoval (pro nás příznivěji).  

 

Nicméně z nálezu ÚS lze vyvodit, že nároky by mohly být dány u těch, kteří si zakoupili PL po 30.9.1995. Zároveň uvedl, že 9 dnů je málo. Těžko říci, k čemu dospějí obecné soudy, zda postačí 2 až 3 týdny nebo až celé 2 měsíce. Takže za této situace nelze očekávat, že podílníci, kteří zakoupili PL dříve než řekněme před 20. říjnem, nějaké odškodnění obdrží, i když určitá šance ještě je, neboť další NS ČR si povšimnul i dalších pochybení a možnosti, resp. povinnosti MF ČR i na tyto reagovat.

 

V současné době je proto rozhodující, jaký přístup zaujmou v některých odvolacích řízeních odvolací soudy; podle toho bude situace již zřetelnější.

 

JUDr. Vladimír Zoufalý

 

Plný text usnesení ÚS lze nalézt na:

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=87660&pos=1&cnt=14&typ=result

<< Zpět

totop