Aktuality

19.08.2014

FUTURUM Aurum


Dlaší rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR

V průběhu 1. pol. tohoto roku Nejvyšší soud ČR třemi rozhodnutími zrušil předcházející zamítavá rozhodnutí Městského soudu v Praze o žalobách celkem 25 podílníků a vyslovil řadu závazných právních názorů potvrzujících oprávněnost žalob.

Tato rozhodností si můžete vyhledat na webových stránkách NS ČR (www.nsoud.cz) pod sp.zn. 30 Cdo 82/2013, 30 Cdo 509/2013 a 30 Cdo 344/2013. Z těchto rozhodnutí je patrné, že určitá tvrzení z naší strany je třeba upřesnit a dále prokázat. V tomto směru se budeme obracet na jednotlivé poškozené podílníky vždy určitou dobu před tím, než bude nařízeno ústní jednání v jejich věci. Pokud však budete mít např. cestu okolo naší kanceláře, můžete nás navštívit a Vaše příslušné osobní doplnění (formou čestného prohlášení) o některých skutečnostech můžete učinit již dříve.

V současné době již můžeme očekávat i rozhodnutí Ústavního soudu ČR proti dřívějšímu a zatím jedinému rozhodnutí NS ČR, kterým dovolání poškozených podílníků odmítl. Je proto nyní vhodné sledovat tyto aktuální informace častěji.

Stále však platí, že největší šanci mají podílníci, kteří zakoupili své podílové listy v listopadu-prosinci 1995 a pokud jde o ušlý zisk, je situace nadále právně obtížná a zlom by mohlo přinést právě rozhodnutí Ústavního soudu. Nicméně ani poté nelze očekávat, že bychom pravomocné rozhodnutí měli (alespoň v některých případech) dříve než do jednoho roku.

<< Zpět

totop