Aktuality

09.07.2012

Futurum Aurum


Další rozhodnutí MS v Praze

Dne 27.6.2012 Městský soud Praha rozhodl již o pátém našem odvolání tak, že zamítl veškeré nároky poškozených podílníků. Ve dvou případech jsme již podali, a v dalších třech připravujeme, dovolání k Nejvyššímu soudu ČR a do jeho rozhodnutí jsme zatím přerušili všechny ostatní řízení.

Všech 5 rozsudků různých senátů je si velice podobných, poukazují, že porušení poviností Ministerstva financí ČR nebyla podstatná natolik, aby mohlo ministerstvo investiční společnosti povolení kl činnosti odejmout a jiné jeho opatření by defraudaci Ing. Karmova, dle soudu, nezabránilo.

Soud rovněž argumentoval, že „stát byl ještě nezkušený“, na druhé straně, že podílníci sami měli být obezřetní atd.

Co lze očekávat od Nejvyššího soudu ČR? Zajisté nebude proto, aby stát plně odpovídal za své úředníky a jejich nečinnost. Na druhé straně v mnoha případech se jeho judikatura posunula v náš prospěch a měl by nám vyhovět, ale jistě hraje svoji roli obava, že by šlo o precedens, a nebo jinými slovy, lavinu, kdyby se pak stát za všechny vytunelované fondy pod jeho dozorem apod., ztěží doplatil.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu bych očekávat tak zhruba na jaře až v létě příštího roku. Pokud bychom měli dříve jakékoliv informace, budeme Vás informovat.

<< Zpět

totop