Aktuality

03.09.2009

FUTURUM AURUM - další informace


Informace ke stavu řízení
1)Počet námi zastupovaných poškozených podílníků se zvýšil na 105.

 

2)První ze 14 senátů OS Praha 1, kterým byly naše žaloby přiděleny, již patrně začal žaloby studovat a vyžádal si již od nás i listinné důkazy. Lze očekávat, že tento senát si spojí cca 5-8 žalob do jednoho řízení a poté budou ostatní řízení přerušeny do doby, než toto první řízení bude pravomocně ukončeno. Podle jeho výsledku už by pak mělo být rychle rozhodováno, a to shodně i v ostatních řízeních.

 

3)K dotazům těch podílníků, kteří se na nás obrátili s tím však, že neobdrželi jako ostatní od likvidátora žádnou zálohu (tj. 65% vkladu) a my jsme zjistili, že mají soudem umořené jejich podílové listy, sděluji, že zatím hledám právní řešení, jak uvedené „umoření“právně napravit tak, aby i tito podílníci mohli uplatnit obdobně nároky na náhradu škody.

<< Zpět

totop