Aktuality

05.03.2012

Nekalé praktiky realitní kanceláře PROLUX


Braňte se nekalým praktikám realitní kanceláře PROLUX

V posledních týdnech se na naši advokátní kancelář obrátilo několik klientů realitní kanceláře PROLUX s žádostí o právní pomoc při řešení jejich situace, kdy v domnění, že s PROLUXem podepisují standartní smlouvu o zprostředkování prodeje jejich nemovitosti, podepsali v omylu smlouvu, která je zavazuje zaplatit provizi vázanou pouze na výsledek bez ohledu na to, že PROLUX dle takovéto smlouvy může, ale také nemusí, vykonat téměř nic, aby inkasoval odměnu. Klient pak bude platit ještě i té realitní kanceláři, která mu opravdu kupujícího přivedla a o prodej se zasloužila.

 

Uvedené by bylo i v pořádku, pokud by PROLUX výslovně a zřetelně nabídl jako svoji základní činnost pouze zajištění inzerce za nějaký poplatek - cenu s odloženou splatností až klient prodá, třeba o něco více, než když si inzerci zadá sám prodávající či si ji nechá někým zpracovat. V takovém případě by byl nárok PROLUXu odvozen od ceny na trhu obdobných služeb, počtu serverů, na kterých nemovitost inzeroval, prohlídek, inzerátu atd., se zohledněním, že se platí jen a až při prodeji nemovitosti. Nelze si však PROLUXem počítat za stejný způsob zveřejnění cenu odvozenou z kupní ceny, a to bez ohledu na její výši, tj. jednou z milionu, po druhé z deseti milionů, a nedělat již ani to, co je i dle Nejvyššího soudu ČR součástí obvyklého zprostředkování. Nelze tedy předstírat zprostředkování, z něj splnit jen část povinností a i bez přičinění pobírat odměnu. Jelikož s tímto nikdo předem nepočítá, neboť to není řečené, je takovéto jednání klamavou praktikou. Ta je rozporu s právem, neboť smluvní svoboda má své meze. Z výše uvedeného pak odvíjíme náš právní postup, abychom naše klienty ochránili před dvojím placením provize.

 

Podepisujte proto smlouvu až poté, co si tuto řádně prostudujete, popř. se o této raději poraďte s Vaším advokátem. Pokud jste již smlouvu ve shora naznačeném znění podepsali nebo vůči Vám PROLUX již nárokuje finanční plnění, doporučujeme rovněž ničeho již nečinit bez porady s Vaším advokátem, který konkrétní situaci posoudí.

<< Zpět

totop