JUDr. Petr Vochvesta

Advokát - partner
Vzdělání
Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (Mgr. 2007)
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (JUDr. 2011)
Dosavadní právní praxe
Advokát

Specializace

Obchodní závazky
Konkurs a vyrovnání, insolvence
Pohledávky
Hospodářská soutěž
Společenství vlastníků jednotek


Jazykové znalosti
Angličtina