Smluvní odměna

Smluvní odměna může být určena dle hodinových sazeb advokáta, může být však sjednána i podílově. Advokát by měl klienta předem pravdivě informovat o předpokládaném rozsahu jeho činnosti a to i s vysvětlením, kolik by odměna činila při jejím výpočtu dle advokátního tarifu. I zde však platí pro advokáta povinnost dodržovat pravidla profesionální etiky (více viz Česká advokátní komora, stavovský předpis č. 1/1997 Věstníku, zejména čl. 10). Smluvní odměna musí být přiměřená, zejména k hodnotě a složitosti případu.

 

 

 

Zpět