Náhrada nákladů právního zastoupení před soudem - přísudek

Bez ohledu na to, zda jde o odměnu smluvní či dle advokátního tarifu, v případech plného úspěchu přizná soud v rámci náhrady nákladů řízení (vedle uhrazeného soudního poplatku 5% z hodnoty sporu) i náhradu nákladů právního zastoupení, tzv. přísudek. V případě tzv. šikanózních žalob (ust. § 143 OSŘ), nemusí být žalobci tato přiznána i přes plný úspěch ve věci.

Za právní zastupování je náhrada paušalizována za celé soudní řízení v jedné instanci dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 484/2000 Sb., v platném znění. Platí se k rukám advokáta, avšak náhrada nákladů řízení náleží klientovi, který jej může přislíbit advokátovi jako mimořádnou odměnu. Dále se nahrazují cestovní a jiné náklady, případně též DPH.

 

 

 

Zpět