Podílová odměna při vymáhání pohledávek

Při vymáhání pohledávek lze stanovit odměnu advokáta i procentem z vymožené částky s ohledem na bonitnost dlužníka pohledávky a její průkaznost. Právní prostředky zvolí vždy sama advokátní kancelář - většinou jde o obchodněprávní jednání (kapitalizace, náhrada plnění apod.) v kombinaci se souběžným soudním uplatněním pohledávky.

Obvyklá výše naší odměny je:

z pohledávky ve výši do 500.000 Kč 9 % ze splněné částky + DPH
pohledávky ve výši do 1.000.000 Kč 8 % z vymožené částky + DPH
pohledávka do 5.000.000 Kč 7 % z vymožené částky + DPH
při vymáhání pohledávek 10.000.000 Kč 6 % z vymožené částky + DPH
při vymáhání pohledávek do 50.000.000 Kč 5 % z vymožené částky + DPH
při vymáhání pohledávek nad 50.000.000 Kč 4 % z vymožené částky + DPH

Výše uvedené sazby neplatí pro dubiózní pohledávky, tj. právně naprosto nejisté a za dlužníky jejichž bonitost, nikoliv pouze solventnost představuje možnost reálného uspokojení alespoň v podstatné míře.

Při vymáhání pohledávek je vztah s klientem upraven zpravidla touto vzorovou smlouvou o vymáhání pohledávek.

 

 

 

Zpět