Advokátní tarif – tzv. mimosmluvní odměna

Není-li výslovně sjednána výše odměny advokáta od klienta (tzv. „palmáre“) je určena advokátním tarifem, dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., v platném znění. Advokátní tarif stanoví sazbu za úkon právní služby dle hodnoty sporu a určuje co je takovým úkonem.

Hodnota sporu (tzv. punctum) sazba odměny za úkon (od 1.1.2011)
do 500 Kč 300 Kč
přes 500 Kč do 1.000 Kč 500 Kč
přes 1.000 Kč do 5.000 Kč 1.000 Kč
přes 5.000 Kč do 10.000 Kč 1.500 Kč
přes 10.000 Kč do 200.000 Kč 1.500 Kč a 40 Kč za každých započatých 1.000 Kč, o které hodnota převyšuje 10.000 Kč
přes 200.000 Kč do 10 mil. Kč 9.100 Kč a 40 Kč za každých započatých 10.000 Kč, o které hodnota převyšuje 200.000 Kč
přes 10 mil. Kč 48.300 Kč a 40 Kč za každých započatých 100.000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 mil. Kč

V rozmezí hodnot jsou relativně rovnoměrně k sazbě stanoveny příplatky. Vyhláška řeší i otázky pokud nelze určit hodnotu, zvýšení či snížení sazby apod.

Za úkon se např. považuje:

  • každé podání k soudu ve věci
  • každé soudní jednání (do 2 hodin trvání)
  • každé jednání s klientem

Civilní spor před soudem I. instance obnáší minimálně 2-3 úkony, tj. převzetí věci, vypracování žaloby a účast při jednání, zpravidla však 5 a více úkonů (odvolací řízení min.1-2 úkony, dovolací řízení min. 1 úkon).

 

 

 

Zpět