Hodinové sazby

Zásadou naší AK je, že účtujeme jen za skutečně a efektivně vynaložený čas k řešení jen Vašeho problému a vždy tím členem AK, který má s danou konkrétní problematikou nejvíce zkušeností.

Senior partneři

právní stanoviska, právní rozbory 3.500 Kč/hod. + DPH 21 % *
zásadní smluvní a soudní agenda 2.900 Kč/hod. + DPH 21 % *

Partneři

smluvní a soudní agenda 2.300 Kč/hod. + DPH 21 %

Junior partneři**

běžná právní agenda 2.000 Kč/hod. + DPH 21 %

Koncipienti

běžná právní agenda 1.500 Kč/hod. + DPH 21 %

Právní asistenti

vyhledávání judikatury, administrativní
a organizační práce

600 Kč/hod. + DPH 21 %

 

* V případě přeshraničních sporů či smluv podle cizího práva anebo přesahujících hodnotou posuzovaného případu 100 mil. Kč se tyto sazby zvyšují
o 30-50 %.

* Jakož i v případě zvláště závažných právních stanovisek a právních rozborů s prvky cizích právních úprav vč. neimplementovaného práva EU se tyto sazby zvyšují o 30 – 50%.

** Junior partner = advokát s praxí do 8 let

 

V případě obchodněprávních auditů (komplexní "due dilligence") je nalézací čas, tj. prověřování a vytipování rizikových případů (v "Data Room") před jejich konkrétním prověřováním a vyhodnocením, účtován pouze ve výši 2/3 z uvedených sazeb.

Čas strávený na cestě je účtován max. jako 1/3 sazby příslušného advokáta, koncipienta či právního asistenta. V odůvodněných případech, hodných zvláštního zřetele, neodmítneme sjednání si nižší či i podílové - úspěšnostní odměny.

 

Smluvní partneři

Daňový poradce 2.500 Kč/hod. + DPH 21 %
Obchodní vedení společností 1.500 Kč/hod. + DPH 21 %
Vedení účetnictví 800 Kč/hod. + DPH 21 %
Administrativní pracovníci 500 Kč/hod. + DPH 21 %

 

K uvedeným sazbám se účtuje pouze DPH. Hodinové sazby se již nezvyšují pro jakoukoliv složitost případu či pro prvky cizího práva, tj. pokud nejde o výše uvedené případy či práci v cizím jazyku. Nepřipočítávají se již žádné další interní administrativní náklady jako je kopírování, telefonní či poštovní poplatky. V cenách nejsou zahrnuty externí náklady, např. notářské poplatky, kolky, překlady, kurýrní služby apod.

 

 

 

Zpět