Aktuality

Stránka 1 z 6  > >>

29.07.2015
JUDr. Vladimír Zoufalý a JUDr. Petr Vochvesta publikovali v červencovém čísle časopisu Moderní obec pojednání o oprávněnosti nároků vlastníků pozemků pod místními komunikacemi vůči obcím.
01.07.2015
Další vývoj sporů
14.04.2015
Rozhodnutí Útavního soudu ČR
02.04.2015

Vyjednávání paní primátorky Mgr. A. Krnáčové o právních zástupcích HLMP s majiteli společnosti Copa Retail k.s. (pronajímatel Škodova paláce) a její komentáře v médiích, se nás dotýkají a máme již i závažné pochybnosti, zda jedná v souladu se zájmy HLMP, které jsme v této věci zastupovali.

19.08.2014
Dlaší rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR